Ranking najlepszych techników i liceów w Polsce każdego roku przygotowuje i opracowuje miesięcznik Perspektywy oraz dziennik Rzeczpospolita.

W dniach 19 – 20 maja 2018 r. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie odbył się II warszawski turniej e – sportowy „Rush Tournament ZDZ Warszawa” w Counter-Strike: Global Offensive.

W dniach 19 – 20 maja 2018 r. odbywać się będą finałowe rozgrywki  II edycji warszawskiego turnieju sportów elektornicznychCounter Strike: Global Offensive,weźmie w nich udział 8 drużyn.  

Najbliższy   Dzień   Otwarty   dla   Rodziców   uczniów klas I-II Niepublicznego Technikum Usługowego ZDZ w Warszawie odbędzie się we wtorek 15 maja br. w godzinach 17.00-18.00.