Nauka w Technikum Usługowym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie trwa 4 lata.

Umiejętności zawodowe, które zdobędziesz
Po ukończeniu nauki w naszej szkole absolwent m. in.:

 • konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie;
 • planuje i wykonuje adaptację akustyczną planu nagraniowego;
 • wykonuje pomiary akustyki pomieszczeń;
 • organizuje plan nagraniowy;
 • obsługuje urządzenia rejestrujące materiał dźwiękowy;
 • konfiguruje i obsługuje programy do wielośladowego miksowania dźwięku;
 • przetwarza dźwięk z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej;
 • obsługuje sprzętowe i programowe procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku;
 • wykonuje prace z zakresu montażu cyfrowego i analogowego dźwięku;
 • sporządza kopie materiałów dźwiękowych na różnych nośnikach;
 • wykonuje materiały dźwiękowe o różnym charakterze;
 • obsługuje programy do konwersji plików dźwiękowych;
 • wykonuje konserwację konsolet mikserskich, przedwzmacniaczy mikrofonowych, procesorów przetwarzających dźwięk;
 • lokalizuje i usuwa uszkodzenia urządzeń;
 • organizuje plan nagłaśniania i rozmieszczania urządzeń nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku;
 • konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie do realizacji nagłośnienia i realizacji odsłuchu;
 • obsługuje systemy mikrofonowe;
 • stosuje sposoby przetwarzania i odtwarzania dźwięku;
 • obsługuje system MIDI.


Miejsca, w których będziesz mógł podjąć pracę

Po ukończeniu nauki absolwent może znaleźć zatrudnienie w studiach nagrań, stacjach radiowych i telewizyjnych, przy produkcji różnego rodzaju nagrań i nagłośnień na estradzie, na planie filmowym, w teatrze, operze, filharmonii. Miejscem jego zatrudnienia mogą być też firmy zajmujące się wytwarzanie oprogramowania multimedialnego. Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dodatkowe korzyści z nauki w szkole ZDZ
Podczas nauki w naszej szkole uczeń poznaje m. in. zasady akustyki i elektroakustyki. Realizacji nagrań i nagłośnień uczy się w nowocześnie wyposażonych pracowniach.

Zajęcia w szkole prowadzą wieloletni praktycy w zawodzie. Uczniowie uczestniczą w realizowanych przez nich projektach (nagraniach w studiach nagraniowych, w Zamku Królewskim).

Zobacz galerię zdjęć